Αλλατινή 9, Θεσσαλονίκη    2310306642, 2310316222     info@xatzinakospet.gr

 

 

Διαχείριση και παρακολούθηση ασθενειών, ενδοφλέβια χορήγηση ορών και νοσηλεία.

Γίνεται επίσης διάγνωση των βασικότερων ορθοπεδικών παθολογικών καταστάσεων καθώς και η συντηρητική τους αντιμετώπιση.

  Αλλατινή 9, Θεσσαλονίκη    2310306642, 2310316222     info@xatzinakospet.gr